Červen 2018

S. J. Maas: Dvory - obsah

29. června 2018 v 14:11 Obsahy knih

Dvůr trnů a růží

Feyre je mladá dívka, která se stará o svou rodinu, která nečekaně zchudla. Denně chodí na lov do lesa obstarávat obživu pro své dvě starší sestry a otce, který je tím, co je postihlo, zlomený. Jednou Feyre v lese zastřelí vlka, ale ne jen tak obyčejného vlka. Byl z rodu víl, které žijí za Zdí a mají magické schopnosti. V odplatě ji odvede za Zeď jiný vlk, který se ukáže být Vladařem Jarního dvora - Tamlin. Feyre se seznamuje s vílím světem a s životem u dvora. Postupně odkrývá, že je tento dvůr prokletý a zjišťuje, proč všichni nosí masky. Poté, co ji Tamlin pošle zpět k její rodině, aby ji ochránil proti zlé Amaranthě, která ji chce zničit, protože Feyre je jediná, kdo může onu kletbu zlomit. Feyre si uvědomí, že se do Tamlina zamilovala a vrátí se, aby ho zachránila. Musí se vydat do kraje pod Horou, kde Amarantha vládne. Podstoupí tři zkoušky, aby vílí lid osvobodila. V průběhu utrpí težké zranění a výměnou za to, že jí Vladař Nočního dvora Rhysand pomůže, se uvolí s ním strávit týden z každého měsíce. Feyre je v závěrečné části zabita Amaranthou ve vzteku, že splnila všechny její úkoly a vyřešila hádanku. Tamlin zabije Amaranthu, protože díky Feyre získává zpět svou moc a Vladaři všech dvorů věnují Feyre částečku sebe a vrací jí život.

Dvůr mlhy a hněvu

V Prythianu se vše pomaličku vrací do starých kolejí, všichni se vzpamatovávají z dob hrůzy s Amaranthou. Feyre je svým pobytem pod Horou velmi poznamenaná a Tamlin tomu nevěnuje pozornost a je stále více a více ochranitelský. Plánuje se svatba, a když na ní dojde, Feyre si není jistá, že by to měla udělat. V tom se objevuje Rhysand, který ji odvede s sebou na Noční dvůr, dle jejich úmluvy. A začíná učit Feyre číst a používat její nabytou moc jako víly. Po týdnu se Feyre vrací na Jarní dvůr, ale Tamlinova obava, že se Feyre něco stane, stále roste, až jí zamkne v domě, z čehož se Feyre úplně zhroutí a zachrání jí Mor (sestřenice Rhysanda) a odnese ji na Noční dvůr.
Zde se Feyre začíná uzdravovat, poznává tajné město Velaris a Rhysandovu rodinu. Všichni vědí, že mír je jen zdánlivý a Hybern jistě brzy zaútočí. Rozhodnou se tedy získat dvě poloviny Knihy dechů, kde by mohl být návod na to, jak zničit Kotlík, který Král získal a chce s ním zničit Zeď. Proto se vypraví na Letní dvůr, kde knihu ukradnou s pomocí Feyřiny moci, čímž na sebe povolají hněv vladaře Tarquina. Druhá polovina knihy patří lidským královnám. Proto se vydávají k Feyřiným sestrám, kde probíhají jednání o předání Knihy. Královny, ale žádají důkaz toho, že jsou úmysly víl pravé. Proto se Rhysand rozhodne ukázat jim Velaris, město střežené 5000 let, které nikdo zvenčí nespatřil. Použijí kouzelnou kouli Veritas, získanou lstí z Dvora nočních můr, které je oficálním sídlem Nočního dvora. I přesto, že se královnám ukázal Velaris, Rhysandovi nevěří a odchází, ovšem jedna královna jim knihu tajně donesla. Bohužel Velaris už není tajným místem a je napaden hybernskými vojáky. Feyre poprvé zkouší své bojové schopnosti. Během těchto nesnází se Feyre postupně zamilovává do Rhysanda až zjistí, že je jejím druhem, což věděl, a celou dobu tajil. Ovšem vyříkají si to, a pak je čeká cesta za Kotlíkem na Hybern, aby ho zničili. Zde ale nejde vše podle plánu, jsou zajati a předvedeni před Krále, kde je nečekaně Tamlin i Lucien. Dohodli se s Králem, že mu poskytnou vstup na Jarní dvůr, pokud jim pomůže získat Feyre zpět. Také jsou sem přivedeny Feyřiny sestry a jsou strčeny do Kotlíku a přeměněny ve víly, jako důkaz pro lidské královny, že to jde. Feyre použije svou moc od všech Vladařů a rozbije ochraná kouzla, oklame ostatní a nechá se odvézt na Jarní dvůr, předstírá, že ji Rhysand jen omámil kouzlem a vše dělala proti své vůli. Ve skutečnosti tam míří jako Rhysandův zvěd.Dvůr křídel a zmaru

Feyre na jarním dvoře spřádá plány na to, aby rozvrátila Jarní dvůr zevnitř a aby získala, co nejvíce informací ohledně hybernských vojsk a jejich plánů. To se jí daří a společně s Lucienem prchá z Jarního dvora, je však otrávena vílím zmarem a nemůže tedy používat svá kouzla. Proto putují pěšky na sever, kde je přepadnou Lucienovi bratři, ale jsou zachráněni Cassienem.
Ve Velarisu se setkává se svými proměněnými sestrami a Lucien se setkává se svou družkou Elain. Je jasné, že dojde ke střetu, je tudíž potřeba spojit se s ostatními Vladaři. Než se dohodne místo schůzky a datum, Feyre trénuje s Cassienem a Azrielem, Nesta se učí s Amren používat svou moc, aby posílila Zeď a společně všichni vymýšlí, jak nebezpečí čelit. Feyre se rozhodne požádat o pomoc Řezbáře kostí, ten ale na oplátku žádá zrcadlo Uroboros, do kterého se každý bojí pohlédnout. Musí se pro něj vypravit na Dvůr nočních můr, kde je schované a také domluví pomoc Temných legií. Velaris je znovu napaden, ale je napadena i Adriata na Letním dvoře, schůzka Vladařů se tedy urychluje. Probíhá na Jitřním dvoře a sejde se nakonec všech sedm Vladařů. Tamlin nenechá na Feyre nit suchou, Beron - vladař podzimního dvora - se do všech opírá a nakonec ze schůze odchází bez přislíbení vojsk. Druhý den schůze je prolomena Zeď a Vladaři se vrací do svých domovů schromáždit vojska a vydat se do války. Feyre také uzavírá dohodu s Bryaxisem, stvůrou žijící v knihovně pod Domem větru, že jim přijde na pomoc v boji. Vydávají se varovat lidi, kde zjišťují, že Jurian je stále na jejich straně a snaží se z Hybernu dostat nějaké informace. Prozradí jim, kde bude první hybernský útok. Ten je odražen, ale je objeveno další vojsko, které je obchází, proto se za ním vydají ho zničit. Když boj nevypadá příznivě, Feyre se vypraví za Surielem, aby od něj získala odpovědi, jak Hybern porazit. Ty získává a je jasné, že je třeba donést Řezbáři kostí Uroboros. Mezitím je unesena Elain Kotlíkem. Proto se Feyre společně s Azrielem vydává do hybersnkého ležení pro svou sestru, ketrou se jim podaří zachránit a také rozpohybovat nepřítele.
Je tedy jasné, kde se odehraje poslední bitva, je třeba zachránit lidi, tudíž jsou všichni přeneseni do Adriaty a Feyre se vydává pro Uroboros. Na začátku bitvy je dojemné loučení všech a konečné vytažení trumfů v podobě Bryaxise, Řezbáře kostí a také Tkadleny, jejíž pomoc zajistil Rhys. Bitva začala a všechny sestry Archeronovy a Amren se mají vydat ke Kotlíku a zničit ho. Ježe Král využil jeho moc, aby zničil Řezbáře a Nesta ví, že je třeba odvést jeho pozornost. V tom připlouvá hybersnké loďstvo, ale také záchrana v podobě královny Vassy, již se vydal hledat Lucien, než začala porada Vladařů. Připojují se i Miryam s Drakonem (hrdinové z dávné války) a také nečekaně dorazí Tamlin a Beron. Nastává správný čas zničit Kotlík, a tak Amren a Feyre vyráží. Když se Feyre kotlíku dotkne, Amren prozradí svou zradu, neví jak Kotlík zničit, chce se jen osvobodit. Mezitím Nesta odlákala Krále, který si vzal jako rukojmí jejich otce, který připlul s královnou. Zabije ho a snaží se zabít i Nestu s Cassienem, který ji chrání. V tom ho však probodne Elain a Nesta mu uřízne hlavnu. Tohle vše vidí Feyre pomocí Kotlíku. Když se vrátí v mysli zpět, Amren ji donutí, aby jí propustila, že hybersnké vojsko pobije. To se stane, jenže při tom Kotlík pukne. A pokud je Kotlík rozbit, rozpadne se s ním i svět. Vyčerpané Feyre přijde na pomoc Rhysand a společnou mocí Kotlík zcelí. Jenže Rhysand vypotřebuje všechnu svou moc a zemře. Vladaři mu ale věnují opět část sebe a za Noční dvůr je to Feyre, jelikož je jeho Vladařkou. Rhysand je živý, je třeba se postarat o mrtvé a dohodnout se na podmínkách míru. Debaty ještě budou dlouhé, ale všichni se šťastně vrací do Velarisu, o kterém si nemysleli, že ho ještě spatří.

Kelly Rimmer: Když jsem tě ztratila

24. června 2018 v 17:01 Romance
Molly je z miliardářské rodiny, Leo válečný novinář pocházející z velmi chudých pměrů. Problémy tohoto manželského páru vyústí v rozvod. Po autonehodě však Leo upadá do kómatu a probouzí se s částečnou amnézií. Není to pro ně náhodou druhá šance?

Miška:

Když jsem na knížku narazila, neměla jsem od ní přiliš velká očekávání. Do té doby jsem o ní ani o autorce Kelly Rimmer vůbec neslyšela. Ale vypadalo to slibně, tak jsem to riskla.
Amnézie je vděčné téma a dá se s ní vymýšlet spousta zápletek. Autorka zvolila tu nejjednodušší. Lea okradla jen o pár let života a Molly postavila před obtížnou situaci, co všechno manželovi říct, aby mu v jeho choloustivém stavu ještě nepřitížila? Leo nebojuje jen se ztrátou paměti, ale také ztrátou hybnosti.
Kelly Rimmer zvolila dva úhly pohledu, oba psané v ich formě. V první části knihy je to Mollyina přítomnost a Leova minulost. V druhé půlce příběhu jim pak role prohazuje, takže máte krásný náhled do všech aspektů jejich vztahu.
Řeší se ekonomické rozdíly, sobeckost jedince, celospolečenské problémy, životní hodnoty, rasismus, drogy,… Autorka toho naťukla opravdu hodně, přesto příběh nepůsobí přesyceně.

Většina lidí nechápe, že chudoba vypadá jako zeď, která člověka odděluje od jiného života. Když jsi na zemi a díváš se nahoru, vypadá nepřekonatelná. Když se naučíš vyrobit si žebřík, uvědomíš si, že je to prostě jenom zeď.

Důvody, proč se Molly s Leem odcizili, postupem příběhu chápete víc a víc a je na vás, komu budete stranit. Ale věřte, že si strašně moc budete přát, aby to spolu všechno nějak vyřešili.
Knížku bych doporučila všem fanouškům Jojo Moyes (Než jsem tě poznala, Krasojezdkyně-naše recenze) a Nicholase Sparkse.

Jojo Moyes: Než jsem tě poznala

21. června 2018 v 12:31 Romance
Dívka bez budoucnosti se stane novou pečovatelkou mladého zámožného kvadruplegika, se kterým si k sobě po těžkých začátcích najdou cestu. Aneb velmi dojemný příběh lásky a ošemetné téma eutanázie.

Miška:

Tak jsem si říkala, co na té knize všichni vidí. Pak jsem si přečetla, o čem je, a pomyslela si, že to bude děsný kýč.
Eutanázie je téma, které je stále aktuální a s každou okurkovou sezónou se znovu otevírá. Na střední i vysoké škole to patřilo k oblíbeným tématům mluvnických cvičení a celkově mi připadalo, že už není nic nového, co by se k tomu dalo říct.
Pak jsem si knížku přece jen přečetla. Závěr jsem samozřejmě znala a stejně mě to naprosto odrovnalo. Hlavní hrdinka Louisa, která do maloměstečka tak úplně nezapadala, byla úžasně napsaná. Její vztah s Willem citlivě propracovaný a celkově toho kniha sdělovala strašně moc. Problémy maloměsta, rozdíly mezi společenskými vrstvami,…
Sice knihu v nejbližších letech číst znova nebudu (s ohledem na životní prostředí, protože bych zase posmrkala tunu kapesníků), ale rozhodně bude patřit k mým nejoblíbenějším.

Jediné, co mě zamrzelo byly úhly pohledu jiných osob. Vůbec nebyly potřeba, protože je čtenář z kontextu jejich jednání tak jako tak vycítil. Jako by se autorka prostě některých situací nechtěla účastnit, tak je vynechala a nasadila tam místo Louisy někoho jiného.

Pokud vás knížka zaujala nebo se jste ji četli a líbila se vám, tak zkuste třeba Zápisník jedné lásky od Nicolase Sparkse nebo Když jsem tě ztratila od Kelly Rimmer. Ne že by tam bylo téma eutanázie, ale v obou případech se řeší něco víc než jen láska a obě jsou to knížky, které by mohly zaujmout širší okruh čtenářů.

P.C. Cast: Z vůle Luny

21. června 2018 v 11:20 Sci-fi, Fantasy
Mari má výjimečné schopnosti a jednou by měla nahradit svou matku na pozici Luňanky klanu, jenže její původ není jednoduchý a všechno se ještě zkomplikuje, když ji vyhledá psí společník.

Miška:

Hlavní hrdinkou je Mari, která na mě působila jako pěkná kravka. Já bych se s ní kamarádit nechtěla. Na jednu stranu je obdařená mocí jako nikdo jiný, na druhou stranu pak nechce vůbec pomoct kmeni, ve kterém vyrůstala. To mi připadá dětinské a sobecké. Takovou hrdinku si prostě nemůžu zamilovat.
Chtělo by to zkrátit a hlavně zjednodušit zasvěcení do této prapodivné dystopie. Sledujete tři úhly pohledu, každý úhel pohledu je z jiného kmene, všechny ty kmeny jsou znepřátelené a každý kmen má nějaký svůj problém.
Jediné, co se mi v knížce fakt zamlouvalo, byli psí společníci. Pejsek si ještě jako štěně vybere svého Kumpána a s ním je pak svým způsobem propojen.
Na můj vkus se začátek strašně vlekl. Zajímavé to začalo být okolo 80 stránky a děj se rozjel až tak od půlky. S čistým svědomím vám ji tedy nemůžu doporučit. Prokousávat se půlkou knihy, aby se konečně něco začalo dít? Nedivila bych se, pokud byste to považovali za ztrátu času.


Abecední seznamy

20. června 2018 v 21:33

Názvy děl

A


B

C/Č

D


E

F

G

H

- Harry Potter
- Harry Potter a prokleté dítě
- Hodnej kluk
- Hraničářův učeň
- Hunger games

I

J

K

L

- Labyrint
- Ledová jako sníh
- Legenda
- Letopisy pozůstalých

M


N


O


P


Q


R/Ř

S/Š


T/Ť

U

- Upíří deníky

V


W/X

Y

Z/Ž


Autoři

Seznam doplníme hned, jak přestane Blog.cz bláznit a nechá nás ho vložit.

Frederik Backman: A každé ráno je cesta domů delší a delší

18. června 2018 v 13:45 | Děda Petr |  Hostující profesor
Děda s Noahem sedávají na lavičce a povídají si úplně o všem, co se života týká. Nejdůležitějším příběhem dědova vyprávění je setkání s babičkou a to, jak o ni přišel. Zatím si na ni ještě vzpomíná, ale boj za uchování vzpomínek je těžší a těžší.

Děda Petr:

Rozsahem nevelká knížka od autora, který se etabloval u našich čtenářů již pěti přeloženými
romány, působícími trochu jako zjevení díky laskavému humoru a plastickému líčení lehce
absurdních situací i postav, kterým však v žádném případě neubližuje a neuráží je.
Text knížky, o níž je řeč původně vznikl na podporu nadace, zasazující se o výzkum nemocí,
postihujících mozek. Po roce ho autor doupravil jako velmi emotivní příběh, pomáhající se
vyrovnat se ztrátou blízké osoby, fyzicky se nalézající ještě mezi námi.


Colleen Hoover: It Ends with Us/Námi to končí

14. června 2018 v 20:27 Romance
Lily rozjíždí vlastní podnikání a do toho se seznamuje s naprosto úžasným Rylem, který je jako ona cílevědomý a zapálený. Lily mu sice učarovala, ale i tak má s navazováním vztahu problém. Všechno se však zdá být na té nejlepší cestě. Pak se objeví Atlas, Lilyina první láska a její pojítko s nepříjemnou minulostí.

Miška:

Colleeniny knížky jsou vždy velkým náporem na mé emoce. A tohle byl snad největší emotivní tobogán ze všech. Námi to končí česky ještě nevyšlo, ale vydání je naplánované na 17. srpna 2018.
Nebudu chodit okolo horké kaše, tématem číslo jedna je zde domácí násílí, které se do příběhu vkrádá pomalu a nenápadně. Hlavní hrdinka Lily ho zná už z dětství, je silná osobnost, daří se jí po profesionální stránce a přesto na ni taky dojde.
Tenhle příběh je neuvěřitelně poutavý, strhne vás svým dějem, bravurně napsanými postavami a nenechá vás odpočinout. Ještě dlouho po dočtení jsem se k němu v myšlenkách neustále vracela. A i teď, o několik let později, mi běhá mráz po zádech, jen co si všechno vybavím. Bezmoc při ovlivňování vlastního osudu, odhodlání, obtížná životní rozhodnutí, opakování vlastních i cizích chyb…

"Fifteen seconds. That's all it takes to completely change everything about a person. Fifteen seconds that we'll never get back."

Knihu bych zařadila na seznam povinné četby, třeba by to pomohlo všem otevřít oči. Protože téma domácího násilí je mnohem složitější, než by se některým mohlo zdát.

Určitě se najde pár těch, co knížku odmávnou jako další romanťárnu, ale pro ty ostatní to bude nezapomenutelný příběh. Jsem si jistá, že jako já se k němu budete v myšlenkách ještě dlouho vracet. Zároveň si ale nebudete jistí, jestli ho kdy budete chtít číst znova.

Odkaz na Amazon. Odkaz na Databázi knih. Kniha sice ještě česky nevyšla, ale slovenská hodnocení už tam najdete.

Pokud by vás knížka zaujala nebo byste stáli o podobně pohnutou tématiku, tak určite zkuste Hledání podmanivé krásy. Odkaz na Databázi knih.

Co si zabalit s sebou na dvolenou

11. června 2018 v 20:56
Není nad to, mít v létě co číst. I my vám doporučíme pár knih.

Romantika


Julie Buxbaum: Řekni mi tři věci - recenze
Naprosto odpočinkové letní čtení o puberťačce, která se musí přestěhovat do nového města a nastoupit do nové školy. Hned první den jí ale přijde email od uživatele Někdo Nikdo a radí jí, čemu se ve škole vyhnout a s kým se dát dohromady. Kdo je tajemný NN a proč se o Jessie zajímá, musíte zjistit v knize.

Colleen Hoover: Odvrácená tvář lásky (Ugly love) - recenze
Dva nádherné propojené příběhy v jednom. První se odehrává v současnosti, sledujete hlavní hrdinku Tate, která se stěhuje ke svému bratrovi, pracuje v nemocnici a seznamuje se s nádherným, ale naprosto zlomeným Milesem. Druhá rovina se odehrává v minulosti a točí se okolo Milesova příběhu, co se mu všechno stalo, že ho to dovedlo až do bodu, ve kterém se s ním Tate seznámila?
Obě roviny jsou výborně napsané, užijete si pořádné hrdiny, mezi kterými to jiskří, sex, lásku, skvělou psychologii postav, napětí... a nejspíš i tu slzičku uroníte.

Kateřina Petrusová: série Bavettovi - recenze
Podporovat české autory je potřeba a Kateřina Petrusová umí psát světově pro české čtenářky. Děj se odehrává většinou v USA a točí se okolo italské mafie, ale fakt jen zlehka točí. Každá kniha má jiný ústřední pár, i když jejich osudy jsou samozřejmě provázané a každý díl je úplně jiný. V prvním se pečovatelka stará o pacienta, který trpí dočasnou duševní poruchou, je sice dospělý, ale chová se na 5 let. Ve druhém policistce unesou dceru, a aby ji získala zpět, musí zabít jednoho z mafiánských bossů. A ve třetím díle má bodyguard na starost senátorovu dcerušku, které chodí nechutné dopisy. Trocha napětí, trocha té lásky a hezké příběhy, které vám pomohou užít si prázdniny.

Kelly Oram: Cinder a Ella - recenze
Žádný teenager nemá život jako med - tedy, většinou si to alespoň myslí, jenže Ella je na tom vážně hodně špatně. Autonehoda jí změnila život k nepoznání. Oproti ní má Brian naprosto všechno - peníze, slávu… jen mu chybí to základní - běžný život a soukromí.
Pusťte se do příběhu nacpaného emocemi k prasknutí. Tohle není žádná obyčejná love story, kde dopředu víte, kdo co udělá a co řekne. I když už podle názvu se dá očekávat šťastný konec. Ovšem Ellina srážka s californskou smetánkou a Hollywoodskými zazobanci není procházka růžovým sadem.

Napětí


Steve Berry: Cotton Malone
Pokud se vám líbí filmy s Jamesem Bondem, máte rádi tajemství a trocha historie vás neunudí, Berry a jeho série s Cottonem Malonem je tím pravým. Cotton je bývalý vládní agent ministerstva spravedlnosti, který vede své knihkupectví v Kodani. Ale jeho minulost skvělého agenta ho nenechá na pokoji. Vydává se řešit záhady Svatého grálu, Alexandrijské knihovny nebo třeba objevovat tajemství Terakotové armády. Pokud nechcete začínat hned touto sérií, Berry píše i samostatné knihy s podobnou tematikou. Co takhle objevit ztracenou jantarovou komnatu? ;)

Jo Nesbø: Macbeth - recenze
To je letošní novinka, kde Nesbø vzal klasického Shakespeara a zasadil ho do dnešní doby. A kdo zná Nesba, tak ví, že se může těšit na temný zkorumpovaný svět plný drog a násilí. Zvláštní, že se to od původního díla až tak neliší, že?

Fantasy


Neal Shusterman: Smrtka - recenze
Tohle není typické prázdninové čtení. Ne, ani z daleka. Ale je to kniha, která vám vezme dech a bude vás nutit přemýšlet. A hodně. A kdy je na to čas jindy než v létě?
Citra a Rowan se stanou učedníky Ctihodné smrtky - už samo o sobě je dost zlé, že mají brát životy jiným, ale co teprve v momentě, kdy se zdá, že přežít může jen jeden z nich? Čtěte a užije si knihu na pomezí dystopie a fantasy od autora, který je zcela nevyzpytatelný a rozhodně od něj můžete spíš čekat to nejhorší, než abyste věřili v happy end.

Victoria Schwab: Temnější tvář magie
Pokud máte rádi neobvyklé fantasy, pak píše V. E. Schwab přesně pro vás. První díl Tváře magie vás zavede do Londýna - a ne jen jednoho. Kell jakožto antari prochází mezi světy. Jenže jednou poruší pravdila a strhne celou lavinu šílených následků, které mohou způsobit vše od naprostých maličkostí až po zničení některého světa.
A do tohoto maglajzu se zamíchá ještě svérázná zlodějka Lila. Nečekejte ale žádný ubohý milostný příběh. Budete rádi, když se hrdinové mezi sebou nepozabíjejí a snad se jim povede z Kellových problémů vybruslit.

S. J. Maas: Dvůr trnů a růží - recenze
S. J. Maas je královna Young Adult fantasy a to zcela právem (I když nejsou vůbec jen pro mladé - naopak, starší čtenářky je ocení mnohem víc). Její knihy se těší neuvěřitelnému úspěchu. A co se týče téhle série, my rozhodně souhlasíme. První díl je retelling pohádky Krásky a zvíře - jenže… jenže je to pořádná jízda! Feyre je obyčejná lidská dívka, která nemá nic víc než ostrý jazyk a statečné srdce. A právě to ji přivede do doupěte zvířete - rozumějte domu vílího vladaře, nad jehož zemí se vznáší krutá kletba. Feyre je vězeň, ale možná i jejich záchrana.
Rovnou vám říkáme, že další díly jsou ještě mnohem lepší!

John Flanagan: Hraničářův učeň
Nádherné fantasy pro celou rodinu. Tedy alespoň my to tak měli. Četli jsme to prostě všichni. Mladý Will se touží stát rytířem, ale není mu to přáno a on skončí jako učeň hraničáře Halta. Brzy je jasné, že právě pro tuto roli v životě byl stvořený.
Přečtěte si příběh přátelství, loajality a oddanosti. Sledujte, jak Will a jeho přátelé rostou a projďete s nimi všemi jejich dobrodružstvími. J. Flanagan je znamenitý vypravěč a vy zjistíte, že najednou čtete už pátou knihu a ani netušíte, jak rychle vám utíká čas.

Erotika


Whiteny G.: Turbulence - recenze
Na závěr pořádná dávka erotiky. Teoreticky to největší klišé, co by vás napadlo. Pilot a letuška, ale není to tak jednoduché, jak by se zdálo. Jake i Gillian se potýkají s ozvěnami minulosti, perou se i s přítomností a jejich vztah je hodně bouřlivý. Tady na vás čeká spousta hodně povedených zvratů a skvěle vyšperkovaných scének, u kterých vám spadne brada a budete se smát. Zkrátka a dobře s touhle knížkou si opravdu užijete.

Elle Kennedy, Sabrina Bowen: Zůstaň - recenze
Prázdninové čtení každým coulem. Co na téhle knize není žhavé? Asi jen ten led, po kterém hrdinové, profesionální hokejisti NHL, bruslí. Autorky ale umí psát a dobře ví, že romantika sama nestačí. Hrdinové mají svou minulost a s tou je třeba se porvat. A hlavně je kniha nabitá humorem. Nejedna z nás se při ní smála nahlas. A že je to druhý díl série Wags? Co na tom, buď spolknete jako malinu i první nebo se pusťte rovnou do Zůstaň, protože to je o třídu výš než jeho předchůdce.

Vi Keeland: Alfa samec - recenze
Alfa samec je další erotika vhodná na léto, ale i kamkoli jinam. Vtipně vyprávěný příběh Emerie a Drewa, které svede dohromady jeden realitní podvod. Ani jeden nečeká, že problém, na který to vypadá, povede k vzájemné souhře a spolupráci nejen pracovní, ale i intimní.

Neal Shusterman: Smrtka

8. června 2018 v 22:15 Sci-fi, Fantasy
Bylo dosaženo veškerého poznání. Smrt byla poražena. Neumírá se. Planeta se přelidňuje.
Řešením jsou Smrtky - zabijáci nebo svatí lidé?

Zuzka:

Na tuhle knihu jsem se velice těšila. Řekla bych, že po té, co u nás vyšlo Bez šance a Shusterman se dostal do povědomí lidí, nebyla jsem jediná.
Jeho knihy se necharakterizují snadno, kdekdo je řadí do Young adult, ale proč? Protože jsou hrdinové mladí? Jelikož co se témat týče, tak to rozhodně žádná běžná četba pro mladé není.

"Nikdy neztrať svou lidskost," řekl mu smrtka Faraday, "jinak z tebe nebude nic než stroj na zabíjení."

Smrtka mě nezklamala, naopak mě nadchla. Řeší se tu spousta existenciálních otázek, role svědomí v životě, co je vlastně dobro a co zlo. Autor nám nabízí pohled na věc z několika úhlů pohledu, aniž by musel přeskakovat mezi milionem postav. Vlastně se asi i může stát, že někteří čtenáři budou sympatizovat s Goddardem a jeho vizí světa, i když mají být spíš jako odstrašující případ.
Hrdinové Citra i Rowan jsou zajímavá lidé a rozhodně si budete chtít přečíst jejich příběh a budete se o ně bát. Život je přivede do takových situací, že jim je rozhodně nelze závidět a Shusterman není autor, který by se s postavami nějak mazlil nebo se je zdráhal vyřídit, bude-li to třeba. Navíc je postavil před volbu doslova života nebo smrti.

"Najdi si v tom uspokojení a rozkoš, Rowane," pokračoval smrtka, "nebo nebudeš nic víc než zabíjecí stroj."

Na knize je zajímavý i styl. Běžné vyprávění je prokládáno výňatky z deníků různých smrtek, které celému příběhu dodává neuvěřitelně pochmurný podtón, jelikož je většina smrtek uvědomělých a upozorňuje na obrovské nebezpečí, které hrozí světu, jsou-li lidské životy opět jen v rukách lidí.
Vím, že mnozí tvrdí, že se jim nedaří začíst do Shustermanova stylu - je pravda, že není triviální ani podbízivý a u Bez šance jsem se také chvílemi musela nutit do čtení, ne že by mě příběh nebavil, ale kniha do mě nepadala tak jako obvykle. U Smrtky se mi nic podobného nestalo. Jednoduše se do knihy pusťte a nechte se pohltit tématem, které jen tak někde nepotkáte.

Miška:

Přečtěte si, co napsala Zuzka, a přesně tak to vnímám i já.
Za sebe ještě můžu říct, že to je po dlouhé době distopie, která mě bavila i po první polovině. Ve světě, ve kterém je teoreticky každý nesmrtelný, je totiž schovaných tolik morálních otázek, na které není žádná zaručeně správná odpověď, že zkrátka a dobře budete chtít číst dál.
Děj je navíc perfektně vystavený, Citře i Rowanovi budete fandit a díky všem těm otázkám, které je potřeba si položit, to nikdy nesklouzne k tomu, že by hrdinové lítali jen z místa na místo a tam "něco dělali", jak tomu bývá u jiných příběhů.
Závěr knihy byl také skvěle zvládnutý. Perfektně nastartované k pokračování, ale i kdyby to skončilo tímhle dílem, nemohla bych to mít autorovi za zlé.


Pokud vás kniha zaujala, zkuste také: N. Shusterman: Bez šance (databáze knih), Tahir: Jiskra v popelu, Cronin: Přechod (Databáze knih)


Tahereh Mafi: Roztříštěná

6. června 2018 v 21:26
Juliette žije v izolaci. Má obrovský ale nebezpečný dar, její dotek je totiž smrtící. Svět už dávno není takový jaký býval. Stejně jako ona je zničený, ale změna se blíží. A Obnova v čele s neúprosným Warnerem má s Juliette své plány.

Miška:

O téhle sérii jsem slyšela samá superlativa, radši jsem k ní však přistupovala obezřetně. Ty hity mi ne vždycky sednou. Jenže tenhle za to vážně stojí.
U prvního dílu Jsem roztříštěná mi pár stránek zabralo, než jsem si na styl vyprávění zvykla. Ale pak jsem si říkala, že to je po hodně dlouhé době to nejlepší, co se mi dostalo do ruky. Text je totiž velmi často narušen vyškrtávanými větami toho, co Juliette napadne, ale na co by vůbec myslet neměla. A to je prostě pecka! Díky tomu Juliette opravdu působí roztříštěně. V prvním dílu vás autorka zasvětí do problematiky této dystopie, ukáže vám, kdo proti komu stojí, a rozjede boj, který nejde zastavit. Samozřejmě nemůžou chybět dva nádherní mužští, máte tu Adama a Warnera, abyste se sami rozhodli, komu budete stranit.
V Jsem zlomená se děj sice hýbe, ale je to vycpávkový prostřední díl. Hlavní hrdinka se toho musí spoustu naučit, seznámíte se s novými postavami i prostředím. Občas jsem bohužel měla pocit, že se to celé vleče. Jenže je tu psychologie postav, která toho dost vynahrazuje, a taky odkrývání některých skutečností, které vám pomáhá vše lépe chápat.
Závěr série Jsem rozohněná je bomba. Hodně lidí si stěžovalo, že jim chybí ten vyškrtaný text. Ano, na jednu stranu to zamrzí, protože právě to ty knížky odlišovalo, jenže Juliette už není taková jako v prvním díle. Je z ní silná osobnost a na nějaké vnitřní pochyby nemá čas. Takže ten vyškrtaný text tam ani být nemůže, to by z toho byla úplně jiná série, rozhodně ne tak dobrá. A autorka má ode mě ještě speciální pochvalu za naprosto dokonalý vývoj trojúhelníkové, vlastně čtyřúhelníkové, zápletky. Já ty mnohoúhelníky tak nerada, jenže tady? S tím posunem v psychologii postav? To celé sérii dalo úžasný rozměr. Nebudu spoilerovat, ale podle mě to dopadlo perfektně.

Pokud vás tahle série zaujala, určitě zkuste i Hunger Games, Dvůr trnů a růží, Jiskra v popelu nebo třeba i Pomsta a rozbřesk.